Σεμινάρια εξ αποστάσεως
Αρχική

Σεμινάρια εξ αποστάσεως

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΕΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διάρκεια: 150 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 31/12/2019

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διάρκεια: 436 (ώρες)

Έναρξη: 01/11/2019

Λήξη: 30/10/2020

Εγγραφές: 30/10/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COACHING, EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διάρκεια: 600 (ώρες)

Έναρξη: 01/10/2019

Λήξη: 01/10/2020

Εγγραφές: 30/09/2019