Αρχική

Ρομποτική

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Prebotics

4-5 ετών

Junior

6-8 ετών

Robot

9-16 ετών

Arduino

16 και άνω