Αρχική Μαθήματα

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται ατομικές ψυχολογικές συνεδρίες για όλες τις ηλικίες (παιδιά, έφηβοι, ενήλικες) καθώς και λήψη ψυχολογικού ιστορικού.

Πιο συγκεκριμένα δουλεύουμε με άτομα που αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε: ψυχολογικές, συναισθηματικές, μαθησιακές ,νοητικές, κοινωνικές, συμπεριφορικές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, ή ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, κτλ. Δίνουμε έμφαση στη βελτίωση των δυσκολιών και δυσλειτουργιών που υπάρχουν με τη χρήση τεχνικών αλλά και εφαρμογή θεωριών ανάλογα πάντα με την ηλικία και τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου.

Στην περίπτωση των παιδιών, γίνεται ψυχολογική υποστήριξη πάντα σε συνεργασία με τους γονείς. Για την κοινωνική και ψυχολογική αλληλεπίδραση εκτός από ατομικές γίνονται και ομαδικές συνεδρίες.

Ανάλογα την ηλικία, χορηγείται το αντίστοιχο τεστ νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα χορηγούνται τα εξής:

  • WISC V, για την αξιολόγηση της νοημοσύνης και ανίχνευση υψηλών ικανοτήτων ή μαθησιακών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους,
  • WAIS-III για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες, και
  • WPSSI, για την αξιολόγηση της νοημοσύνης  σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τέλος, επιτυγχάνεται συμβουλευτική γονέων με σκοπό οι γονείς να αντιμετωπίζουν τα ποικιλόμορφα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην δύσκολη εποχή που ζούμε.

 

Στο κέντρο μας επίσης λειτουργεί Παιδικό Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης! Η κοινωνική αλληλεπίδραση είναι μία δεξιότητα που προσφέρει πολλά οφέλη στο παιδί. Αρχικά, το παιδί έχει περισσότερες ευκαιρίες να αναπτύξει το λόγο του, να συνεργαστεί και να ενταχθεί σε μία ομάδα που διέπεται από κανόνες, με αποτέλεσμα η κοινωνική του συμπεριφορά να προσαρμόζεται σε κάθε κοινωνικό πλαίσιο. Αυτή την κοινωνική αλληλεπίδραση μπορείτε να τη βρείτε σε εμάς!

Επίπεδο : Γυμνάσιο

Είδος : Θεραπευτήριο

Κάντε την εγγραφή σας